พมจ.ภก.

banner_12-สค-พระพันปี-65
King9
Line-Official-Banner-III
1300
Stop-human-trafficking
01
02
Slied---Talent
Banner Mso
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ปลัด พม. แถลงการณ์ ร่าง พ.ร.บ. การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม.  และคลิปข่าวกิจกรรมสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

151135
Total Visitors
347
Visitors Today
40
Live visitors
151135
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
  ชั้น 2 9/99 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 – 212762  / 076 – 212726 Fax : 076 – 212761    phuket@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial