พมจ.ภก.

MSO satisfied 2
01
02-2023
King9
No gift Policy
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2024
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2024

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหน […]

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2024
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2024

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานรัฐจังหวัดภูเก็ตที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วน […]

E-Sevice
Ess Help me
Line-Official-Banner-III
Traffy-Fondue
Stop-human-trafficking
Slied---Talent
Banner Mso
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม.  และคลิปข่าวกิจกรรมสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

514272
Total Visitors
282
Visitors Today
1
Live visitors
514272
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
  ชั้น 2 9/99 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 – 212762  / 076 – 212726 Fax : 076 – 212761    phuket@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial