พมจ.ภก.

02-2023
01
King9
Line-Official-Banner-III
Traffy-Fondue
1300
Stop-human-trafficking
Slied---Talent
Banner Mso
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

ข่าว เด่น

โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม
โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี
นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน One Home พม. มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 18 แห่ง และเครือข่ายด้านครอบครัว จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรง บริเวณลานกลางชั้น ๑ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต
2. ติดเข็มสัญลักษณ์ รณรงค์ยุติความรุนแรง
3. เสวนาประเด็น “ยุติความรุนแรงในครอบครัว กับการยอมรับต่อความเท่าเทียม ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีเครือข่ายร่วมเสวนา คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต
4. พิธีมอบป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงของจังหวัดภูเก็ตให้กับองค์กรเครือข่ายครอบครัว จำนวน 37 องค์กร
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม.  และคลิปข่าวกิจกรรมสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

218333
Total Visitors
315
Visitors Today
1
Live visitors
218333
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
  ชั้น 2 9/99 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 – 212762  / 076 – 212726 Fax : 076 – 212761    phuket@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial