พมจ.ภก.

Web - Welcome
MSO satisfied 2
Ess Help me
02-2023
01
King9
Line-Official-Banner-III
Traffy-Fondue
Stop-human-trafficking
Slied---Talent
Banner Mso
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิพระราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าว เด่น

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิพระราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พม.ภูเก็ต โดย นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและพิธีรับเข็มพระราชทานเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพื่อประดับชุดเครื่องแบบมูลนิธิ และชุดเครื่องแบบสากลตามแนวทางที่กำหนด โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมราชประชาร่วมใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม.  และคลิปข่าวกิจกรรมสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

286190
Total Visitors
806
Visitors Today
1
Live visitors
286190
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
  ชั้น 2 9/99 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 – 212762  / 076 – 212726 Fax : 076 – 212761    phuket@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial