โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลัง รวม 62,500 บาท และมอบของอุปโภคบริโภค นมผง ให้กำลังใจผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ


Share: