การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด >>  หลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบเสนอประวัติ


Share: