พม. ภูเก็ต ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำโดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในชุมชนราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชนดังกล่าว : ภาพกิจกรรม


Share:พม.ภูเก็ต One home ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ณ งานกาชาด ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมการกวดขันบุคคลเร่ร่อน และผู้ทำการขอทาน โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ตและหน่วย One Home พ.ม ภูเก็ต ปกครอง ตำรวจ และเทศบาล ณ งานกาชาดจังหวัดภูเก็ต ผลจากการตรวจตรา ไม่พบผู้ทำการขอทาน และพบผู้แสดงความสามารถ จำนวน 3 ราย ขึ้นทะเบียนและมีบัตรผู้แสดงความสามารถถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การหยุดให้เงินขอทาน ตาม พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559


Share:พม.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. พม.ภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) โดยมีนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงาน และนายอำนวย พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ อีกทั้ง หัวหน้าหน่วย พม. ภูเก็ต One home ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายมูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา เด็ก สตรี รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยมีการเดินรณรงค์บริเวณชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

Share:พม.ภูเก็ต มอบป้ายโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

พม.ภูเก็ต โดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผู้แทนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวจิรัชญา ช่างเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต นายสกลพัฒน์ สุวรรณกันทร ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย ณ พื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


Share:ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

ตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล – กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ นั้น

ขณะนี้ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ

รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่:

รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501
โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094, 053-557-4115
โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-254 2826, 054-636 8150


Share:พม.ภูเก็ต รับแรงงานชาวภูเก็ต กลับจากประเทศอิสราเอล

         วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566. เวลา 22.30 น. นายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูก็ต พร้อมด้วยนายอำเภอถลาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมรับแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอล ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ราย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งได้กำหนดแผนลงเยี่ยมบ้านแรงงานดังกล่าวร่วมกัน พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือต่อไป

         ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานไปทำงานที่ประเทศอิสลาเอล 10 ราย แต่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดภูเก็ต 3 ราย และประสงค์กลับประเทศไทย 1 ราย ๆ ดังกล่าว


Share:พม.ภูเก็ต One home ลงพื้นที่กวดขันบุคคลเร่ร่อน และผู้ทำการขอทาน ในเทศกาลถือศิลกินผัก

นายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการกวดขันบุคคลเร่ร่อน และผู้ทำการขอทาน บูรณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงาน One home เนื่องในเทศกาลถือศีลกินผัก ณ บริเวณศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย และศาลเจ้าปุดจ้อ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ทั้งนี้พบผู้แสดงความสามารถ จำนวน 3 ราย ผู้ทำการขอทาน จำนวน 2 ราย โดยทำการว่ากล่าวตักเตือน และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:World Food Day 2023

พม.ภูเก็ต โดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม World Food day 2023 วันอาหารโลก จัดโดย เครือข่าย CSR Phuket Center มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ สาขาภูเก็ต และพันธมิตร ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน มีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ มีการแจกจ่ายอาหารมากกว่า 10,000 กล่อง ทั่วทั้งจังหวัดในพื้นที่ 18 อปท.


Share:จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิพระราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พม.ภูเก็ต โดย นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและพิธีรับเข็มพระราชทานเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพื่อประดับชุดเครื่องแบบมูลนิธิ และชุดเครื่องแบบสากลตามแนวทางที่กำหนด โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมราชประชาร่วมใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial