พม. ภูเก็ต ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำโดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในชุมชนราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชนดังกล่าว : ภาพกิจกรรม


Share:[ขยายเวลารับสมัคร !!] PR การขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ขยายถึง 1 พฤษภาคม 2567)

1. ประกาศ กรม สค. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

2. ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

3. ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ครั้งที่ 2)

  • ใบสมัครตามประกาศ สค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
  • ไฟล์ใบสมัครตามประกาศ สค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ.docx

ช่องทางการจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ


Share:แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2024

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานรัฐจังหวัดภูเก็ตที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code ผ่านโปสเตอร์ข้างล่าง


Share:แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2024

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คลิกที่นี่

หรือสแกน QR Code ผ่านโปสเตอร์ข้างล่าง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial