จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิพระราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พม.ภูเก็ต โดย นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและพิธีรับเข็มพระราชทานเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพื่อประดับชุดเครื่องแบบมูลนิธิ และชุดเครื่องแบบสากลตามแนวทางที่กำหนด โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมราชประชาร่วมใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต


Share:ประกาศคัดเลือกลูกที่มีความกตัญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2566

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share:ขอเชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอ TIK TOK ภายใต้หัวข้อ “หยุดค้าคน”

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
🏅การประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้หัวข้อ “หยุดค้าคน” ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท
🏆ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ภายในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เดือนมิ.ย. 66

*** ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1nrrx04IqN5zThg6a7dM5rgC3uPo…
หรือตามรายละเอียดใน Poster ประชาสัมพันธ์


Share:โครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

ด้วยคณะกรรมาธิการพัมนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นต้นแบบผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรม และมีความประพฤติดี  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสตรีในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนกิจกรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันเป็นพลังที่เข้มแขงของประเทศต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial