โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต จัดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม
โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี
นางปริญาติ แขกเพ็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน One Home พม. มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 18 แห่ง และเครือข่ายด้านครอบครัว จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรง บริเวณลานกลางชั้น ๑ ศาลากลาง จ.ภูเก็ต
2. ติดเข็มสัญลักษณ์ รณรงค์ยุติความรุนแรง
3. เสวนาประเด็น “ยุติความรุนแรงในครอบครัว กับการยอมรับต่อความเท่าเทียม ในจังหวัดภูเก็ต” โดยมีเครือข่ายร่วมเสวนา คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและมูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต
4. พิธีมอบป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรงของจังหวัดภูเก็ตให้กับองค์กรเครือข่ายครอบครัว จำนวน 37 องค์กร
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


Share:พมจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาช่วงกักตัว

พมจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวไทยใหม่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาช่วงกักตัว

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15.30 น. ที่สะพานท่าเทียบเรือราไวย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นำโดยนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร นมกล่อง เครื่องปรุงอาหาร  น้ำปลา  น้ำตาลทราย เกลือ และซีอิ๊วขาว ไข่ไก่ น้ำดื่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ของเล่น และตุ๊กตาสำหรับเด็ก มามอบให้กับชาวไทยใหม่ตำบลราไวย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้ทำการปิดชุมชนไทยใหม่ราไวย์ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 ก.ย. 2564 โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เครือข่าย CSR Phuket Center สนับสนุนจากทีมภูเก็ตจิตประภัสสร /บริษัท แลคตาซอย จำกัด /มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย /มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน /กลุ่ม GIVE a HUG สุขใจที่ให้กัน และ/เครือข่ายภาคประชาชน เพื่อร่วมส่งต่อการช่วยเหลือ ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค สู่พี่น้องชาวไทยใหม่ (ชาวเล)


Share:โครงการธรรมะ รักษาใจเยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต และฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด ในการขับเคลื่อนการดำเนิน “ โครงการธรรมะ รักษาใจเยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย ” ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำกิจกรรมศาสนสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมด้วยญาติโยม ซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ได้มีโอกาสในการปฏิบัติศาสนกิจ และที่สำคัญนั้น พระภิกษุสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ โดยการนำหลักธรรมไปประคับประคองจิตใจ มีสติและกำลังใจก้าวพ้นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลรัษฎา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบวิทยุธรรมะให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบ ฟื้นฟูสุขภาพใจและกาย สร้างสติปัญญาในการดำเนินชีวิต


Share:รมว. พม. เยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับหน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีม พม. จังหวัด (One Home) เขตตรวจราชการที่ 6 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหาร  นายปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง ในพื้นที่ และหัวหน้าหน่วยงาน ทีม พม. จังหวัด (One Home) เขตตรวจราชการที่ 6  เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยมีและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัย จำนวน 320 คน สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ มีการให้ความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการสังคมของรัฐ  ด้วยการมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 7 กองทุน  มอบบ้านพอเพียงชนบท 4 ตำบล จำนวน 30 หลัง  มอบงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนท่าจีน จำนวน 191 ครัวเรือน และชุมชนกิ่งแก้ว จำนวน 433 ครัวเรือน  และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 20 คัน อีกทั้งมีการมอบมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2564 จำนวน 9 แห่ง


Share:โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลัง รวม 62,500 บาท และมอบของอุปโภคบริโภค นมผง ให้กำลังใจผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ


Share:“ตู้ตากปลา”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต โดยนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ส่งมอบ “ตู้ตากปลา” ให้กับชาวบ้านชุมชนชาวเลราไวย์ เพื่อใช้ประโยชน์และส่งเสริมอาชีพในชุมชน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial