แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจําปี 2564


Share: