เปิดรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดภูเก็ต

สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 5 อาคารศาลากลางจังหวัด ถ. นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
หรือ สมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือ  https://forms.gle/NcK8PBn8AG1sw3Z4A 


Share: