รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 406 อัตรา  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 659 6451

กดสมัครสอบที่นี่


Share: