ข่าวประชาสัมพันธ์

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

External Integrity and Transparency Assessment : EIT คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไ ...
อ่านต่อ

การเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565 (องค์กรธุรกิจ)

ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์ ...
อ่านต่อ

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2565สำหรับเยาวชนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial