ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโชยน์

ประกาศ สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์ ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ...
อ่านต่อ

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf 2.ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf 3.ห ...
อ่านต่อ

คัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แล ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial