ข่าวประชาสัมพันธ์

“THAILAND MORAL AWARDS 2023” เฟ้นหา สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กร หนุนสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคม

https://youtu.be/g2j2hUwnY9g รางวัล "THAILAND MORAL AWARDS"เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชนและอง ...

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Download Click!!) แบบกรอกประวัติ ผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแ ...

พม. ภูเก็ต ลงพื้นที่วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำโดยนาย ...

[ขยายเวลารับสมัคร !!] PR การขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ขยายถึง 1 พฤษภาคม 2567)

1. ประกาศ กรม สค. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial