ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ ...
อ่านต่อ

การรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโชยน์

ประกาศ สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์ ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ...
อ่านต่อ

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ดาวน์โหลดไฟล์ 1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf 2.ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf 3.ห ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial