ข่าวกิจกรรม

พม.ภูเก็ต โดยนายสุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ แล ...
พม.ภูเก็ต จัดการประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานจัดสวัสดิการสังคม ว ...
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาย สุพิพัฒน์ อนุราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial