ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำโดยนาย ...
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นำโดยน ...
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ United ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial