การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค ส่งเอกสารแบบกรอกประวัติพร้อมหลักฐาน


Share: